Kjeltringe Truppen er under omstrukturering, og tager derfor ikke mod bestillinger i øjeblikket.

Lokalhistorie

Det kan f.eks. være om:

  • Tiende, der er en skat til kirken
  • Hartkorn. Det officielle grundlag for jordvurdering
  • Gamle galgebakker - Tingbakker
  • Herredsting/Birketing

Her kan du se små udsnit af lokalhistorie:

Sammelsted fattigkoloni på Ørre hede:

Beboerne i fattigkolonien bevægede sig på livets grænse.

De kendte til fortvivlelse over ikke at vide, hvordan man næste dag fik mad til sine børn og sig selv. De fleste overlevede på næsten ingenting og levede ofte endnu strammere end de indsatte på arbejds- og fattiganstalter.

 

Herregården Møltrup i Timring sogn:

Indtil 1685 skiftede herregården ejer adskillige gange. Det var nemlig i 1685 herregården kom i den rige godsejer - Christen Christensen Linde´s - besiddelse. Han blev født i Holstebro i 1626.

D. 17. Oktober 1704 - 2 år før sin død - blev Christen De Linde "for sin høje forstand og fædrelandet beviste tjenester af Kongelig Majestæt Kong Frederik d. 4, udi adelstanden ophævet".

 

Holstebro:

Broen over storåen omtales i 1526 i et livsbrev.

Ordet bro i Holstebro kommer fra broen over storåen. Den første stavelse ”hold” henviser sandsynligvis til gammeldansk, hvor det betyder herberg eller rasteplads.

Der førte en vej ned til det ældgamle vadested over åen, hvor tre herreder stødte sammen. Nemlig: Hjerm – Ulfborg og Hammerum herreder. Indtil 1839 var åen på dette sted delt i en nordre og søndre arm af den store tange/holm.

 

Tvis:

Tvis by ligger på jord fra Laurelyst og Tvislund. Skellet mellem de to jorder går tværs over hovedgaden mellem nr. 38 og 40. Det er langs hovedgaden den første bebyggelse opstår, på parceller fra ”Laurelyst”.

Gertrudbæk er det eneste sted i sognet hvor der tidligere var en samlet bebyggelse. Hvis man da ellers kan kalde 3 gårde og én boel for en samlet bebyggelse.

 

Skibbild – Nøvling:

Skibbild har, så vidt vides, altid været en jordegen by. Dvs. den lå ikke under nogen herregård. Gårdene skulle kun yde lidt: "gæsteri” og ”ægter”, dvs. en slags statsskat.

Men mændene ejede selv deres gårde. I 1688 var der i Skibbild kun to mænd – Peder Christensen og Christen Christensen. Hartkornet var på godt 6 tønder.